Crystallochemistry laboratory

Faculty of Chemistry, University of Warsaw

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

dr Łukasz Dobrzycki

Print
Article Index
dr Łukasz Dobrzycki
Curriculum Vitae
Spis Publikacji
All Pages

Zainteresowania naukowe:

 • X-ray crystallography,
 • crystal engineering,
 • experimental and theoretical charge density distribution and structure analysis with particular interest in phase transitions,
 • twinning and disorder.

Hobby:

 • geologia (mineralogia),
 • kolekcjonowanie minerałów a czasem i skamieniałości,
 • piesza turystyka górska uprawiana z zamiłowaniem szczególnie w Sudetach,
 • „chemia estetyczna” czyli chemia symetrycznych, ładnych i dziwacznych cząsteczek,
 • AFOL (Adult Fan of LEGO),
 • modelarstwo kolejowe.

Phone: +48 22 8220211 wew. 360

E-Mail: dobrzyc [at] chem.uw.edu.pl


Wykształcenie

1991-1995 IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej, Warsaw, Poland.
1995-2001 Stacjonarne studia magisterskie, Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski
Lipiec 2001 Magister chemii (z wyróżnieniem). Tytuł pracy magisterskiej: „Struktura syntetycznych granatów glinowo – itrowych podstawianych jonami Er i Yb”, promotor prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
2001 – 2006 Studia doktoranckie na Wydziale Chemii UW
Grudzień 2008 Doktor chemii (z wyróżnieniem). Tytuł pracy doktorskiej: “On Crystal Structures of Inorganic-Organic Hybrid Salts with Layered and Rod Architecture Types”, promotor prof. dr hab. Krzysztof Woźniak.
Czerwiec 2009 – listopad 2010 Staż podoktorski na Uniwersytecie Duisburg-Essen w Essen pod kierownictwem prof. Rolanda Boesego – stypendium KOLUMB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyznane na realizację projektu „Hydrates – water clathrates project”
listopad 2010 – luty 2011 Staż podoktorski u dr. hab. M. K. Cyrańskiego, Wydział Chemii UW.


Zatrudnienie

Kwiecień 2005 – grudzień 2008 Samodzielny pracownik inżynieryjno – techniczny na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska,
zakres obowiązków: praca usługowa polegająca na wykonywaniu pomiarów kryształów na dyfraktometrze rentgenowskim, rozwiązywaniu, udokładnianiu oraz walidacji tak otrzymanych struktur krystalicznych,
dodatkowo – prowadzenie zajęć ze studentami, szkolenie w zakresie obsługi dyfraktometru
Marzec 2011 Adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska.


Zagraniczne pobyty naukowe

Maj 2001 Berlin, Niemcy. Pomiary XPS dzięki uprzejmości firmy SPECS.
Czerwiec 2001 Orsay Ville, Francja; pomiary EXAFS i XANES na synchrotronie SOLEIL; 1 –15.06.2001.
Wrzesień 2005 – listopad 2005 Charlotsville, VA, USA. Pobyt u Prof. W. Minora, pomiary rentgenowskie monokryształów, badania rozkładu gęstości elektronowej w organiczno-nieorganicznych układach hybrydowych.
Lipiec 2008 Chilton, Wielka Brytania. Pomiary dyfrakcji neutronów na monokryształach w stacji ISIS.
Czerwiec 2009 – listopad 2010 Staż podoktorski u prof. Rolanda Boesego, Essen, Niemcy.


Wyróżnienia i nagrody

1994 – 1995 Udział w XLI Olimpiadzie Chemicznej i uzyskanie tytułu finalisty
Kwiecień 1995 Udział w Konkursie Chemicznym organizowanym przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej zakończony zdobyciem tytułu laureata III miejsca
2001 Diploma Honorificum (dyplom ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem: średnia ze wszystkich lat studiów powyżej 4.5 oraz obrona pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą)
Sierpień 2001 Zdobycie nagrody za najlepszy poster na 20 Europejskiej Konferencji Krystalograficznej w Krakowie
2009 Stypendium wyjazdowe KOLUMB na odbycie stażu podoktorskiego przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
2009 Wyróżnienie rozprawy doktorskiej
2009 Nagroda im. Włodzimierza Kołosa za najlepszą pracę doktorska wykonaną na Wydziale Chemii UW


Organizacja konferencji
naukowych

2006 XVIII International Conference on Physical Organic Chemistry, 20-25.08.2006, Warsaw, Poland.


Działalność w organizacjach
naukowych

2009- Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego.


Finansowanie badań

2009 Stypendium KOLUMB Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na odbycie stażu zagranicznego.
2010 Grant Iuventus Plus Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 0073/H03/2010/70 (główny wykonawca), Inżynieria krystaliczna nowych organiczno-nieorganicznych układów hybrydowych. Synteza, struktura, właściwości, zastosowania.
2011 Grant ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej 614/FNiTP/115/2011 przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zakup aparatury pozwalającej na zaawansowane badania fizykochemiczne w zakresie inżynierii krystalicznej do otrzymywania, charakteryzacji strukturalnej i analizy kryształów hydratów i klatratów gazów oraz/lub innych związków chemicznych, a także badań substancji biologicznie czynnych z wykorzystaniem unikatowej w skali światowej metody krystalizacji in situ. Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski (współwykonawca).
2011 Grant wspomagający dla stypendystów programu KOLUMB Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
2011 Grant „Inżyniera krystaliczna oraz analiza oddziaływań w ko-kryształach zawierających aminy oraz azyny lub ich pochodne”, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski: 501/86-DSM-100100 (główny wykonawca).
2012 Grant Homing PLUS Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (główny wykonawca)


Współpraca naukowa

 • Prof. Roland Boese, Uniwersytet Duisburg-Essen, Essen, Niemcy.
 • Prof. Stephan Schulz, Uniwersytet Duisburg-Essen, Essen, Niemcy.
 • Prof. Ben King, Uniwersytet Nevada, Reno, USA.
 • Prof. Tadeusz M. Krygowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.
 • Prof. Andrzej Kaim, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.
 • Prof. Joanna Sadlej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.
 • Prof. Jolanta Bukowska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.
 • Prof. Jan Cz. Dobrowolski, Instytut Chemii Przemysłowej oraz Narodowy Instytut Leków, Warszawa, Polska.
 • Prof. Janusz Jurczak, Instytut Chemii Organicznej PAN, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.
 • Dr hab. Michał K. Cyrański, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.
 • Dr hab. Wojciech Grochala, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Molekularnego oraz Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.
 • Prof. Władysław Minor, Wydział FIzjologii Molekularnej i Biologii Fizycznej, Universytet Wirginii, Wirginia, Charlottesville, USA


Dorobek naukowy

 • 28 oryginalnych publikacji z dziedziny fizycznej chemii organicznej, krystalografii i inżynierii krystalicznej
 • ponad 100 cytowań w literaturze naukowej
 • 9 prezentacji i 4 postery podczas wystąpień naukowych


Doświadczenie

 • Znajomość systemów operacyjnych DOS, Windows NT/2000, LINUX, UNIX
 • biegła znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz programów Statistica, Mathematica, SigmaPlot, CorelDraw, Corel Photo-Paint


Zainteresowania

 • geologia (mineralogia), kolekcjonowanie minerałów a czasem i skamieniałości
 • piesza turystyka górska uprawiana z zamiłowaniem szczególnie w Sudetach
 • „chemia estetyczna” czyli chemia symetrycznych, ładnych i dziwacznych cząsteczek,
 • AFOL (Adult Fan of LEGO)
 • modelarstwo kolejowe

 


 1. R. Kuzmicz, L. Dobrzycki, K. Wozniak, F. Benevelli, W. Kolodziejski, J. Klinowski X-Ray Diffraction and 13C Solid-State NMR Studies of the Solvate of Tetra(C-undecyl)calix[4]-resorcinarene with Dimethylacetamide Phys. Chem. Chem. Phys., 4, 2387-2391 (2002)
 2. M. T. Borowiec, V. P. Dyakonov, K. Woźniak, Ł. Dobrzycki, E. E. Zubov, E. Michalski, A. Jędrzejczak, A. Szewczyk, Y. Bukhantsev, T. Zayarniuk, H. Szymczak Physical properties and crystal structure of potassium erbium double tungstate KEr(WO4)2 Proceedings SPIES, Vol. 5136, 109-115(2003) Solid State Crystals 2002: Crystalline Materials for Optoelectronics, Editors: J. Rutkowski, A. Rogalski
 3. S. Podsiadlo, T. Szyszko, W. Gebicki, J. Gosk, R. Bacewicz, L. Dobrzycki, K. Wozniak, M. Zajac, A. Twardowski Synthesis of bulk Ga1-xMnxN – a prospect spintronic material Chem. of Materials, 15(24) 4533-4535 (2003)
 4. J. Eilmes, M. Ptaszek, Ł. Dobrzycki, K. Woźniak New alkoxycarbonyl derivatives of dibenzotetraaza[14]annulene. Crystal and molecular structure of [5,14-dihydro-7,16-diisopropoxycarbonyl-8,15-dimethyl-6,17-diphenyl-dibenzo[b,i][1,4,8,11] -tetraazacyclotetradecinato(2-)-4N] nickel(II) Polyhedron, 22, 3299-3305(2003).
 5. Ł. Dobrzycki, E. Bulska, D. A. Pawlak, Z. Frukacz, K. Woźniak Structure of YAG Crystals Doped/Substituted with Erbium and Ytterbium Inorganic Chemistry, Vol. 43, No. 24, 7656-7664 (2004)
 6. W. Schilf, B. Kołodziej, E. Grech, Ł. Dobrzycki, K. Woźniak NMR and X-Ray Investigations of Model Tris- and Bis- Pyrydinium Fluoroborates J. Mol. Struct., 707, 115-121(2004)
 7. M. Chmielewski, Ł. Dobrzycki, J. Jurczak, K. Wozniak Unusual Anion-Anion Assembly inside a Macrocycle-Defined Channel in the Crystal Lattice Crystal Growth and Design, 5 (4), 1339-1341 (2005)
 8. T. Szyszko, M. Kaminski, S. Podsiadlo, K. Wozniak, L. Dobrzycki, W. Gebicki Preparation of Ga1-xMnxN bulk single crystals with c-axis parallel to dominant plane of platelets Journal of Crystal Growth 276, 419-423 (2005)
 9. L. Dobrzycki, T. Zielinski, J. Jurczak, K. Wozniak Structural aspects of phase transition in pyrrole-2,5-dithioamide single crystals Journal of Physical Organic Chemistry, Vol. 18, Is. 8, 864-869 (2005)
 10. D. A. Pawlak, M. Ito, L. Dobrzycki, K.Wozniak, M. Oku, K. Shimamura, T. Fukuda Structure and Spectroscopic Properties of (AA')(BB')O3 MixedPerovskite Crystals Journal of Material Research, 20(12), 3329-3337 (2005)
 11. M. T. Borowiec, A. D. Prokhorova, I. M. Krygin, V. P. Dyakonova, K. Wozniak, Ł. Dobrzycki, T. Zayarniuk, M. Baranski, W. Domuchowski, H. Szymczak Crystal structure and EPR of the RbNd(WO4)2 single crystal Physica B: Condensed Matter, 371( 2), 205-209 (2006)
 12. M. Kamiński, T. Szyszko, S. Podsiadło, K. Woźniak, Ł. Dobrzycki, W. Gębicki, J. Gosk, M. Zając, A. Twardowski Growth of bulk Ga(Mn,Si)N single crystals Journal of Crystal Growth, 291(1), 12-17 (2006)
 13. Ł. Dobrzycki, K. Woźniak On Polymorphism and Planarity of Benzidine Dihydrochloride CrystEngComm, 8 (11), 780- 783 (2006) + cover page
 14. L. Dobrzycki, M. Chruszcz, W. Minor, K. Woźniak Stacks of DMANH+ – scaffolding for ribbon shaped Cl- bridged oxonium ions Cryst. Eng. Comm., 9, 152-157 (2007)
 15. M. Kaminski, S. Podsiadlo, K. Wozniak, L. Dobrzycki, R. Jakiela, A. Barcz, M. Psoda, J. Mizera Growth and structural properties of thick GaN layers obtained by sublimation sandwich method Journal of Crystal Growth 303, 395-399 (2007)
 16. M. Kaminski, S. Podsiadlo, P. Dominik, K. Wozniak, L. Dobrzycki, R. Jakiela, A. Barcz, M. Psoda, J. Mizera, R. Bacewicz, M. Zajac, A. Twardowski New Chemical Method of Obtaining Thick Ga1-xMnxN Layers: Prospective Spintronic Material Chem. Mater., 19, 3139-3143 (2007)
 17. Ł. Dobrzycki, K. Woźniak Structural Consequences of Substitution of Benzidine Dihydrochloride in the Solid State CrystEngComm, 9, 1029-1040 (2007)
 18. L. Dobrzycki, K. Woźniak Structures of Hybrid Inorganic-Organic salts with Benzidine Dication Derivatives CrystEngComm, 10, 525-533 (2008)
 19. L. Dobrzycki, K. Woźniak Inorganic – Organic hybrid salts with Diaminobenzenes and Related Cations CrystEngComm, 10, 577-589 (2008)
 20. L. Dobrzycki, K. Woźniak 1D vs 2D crystal architecture of hybrid inorganic–organic structures with benzidine dication J. Mol. Struct., 921, 18-33 (2009)
 21. J. Parafiniuk, Ł. Dobrzycki, K. Woźniak Slavikite - Revision of chemical composition and crystal structure American Mineralogist, 95, 11-18 (2010)
 22. Bharat, R. Bhola, T. Bally, A. Valente, M. K. Cyrański, Ł. Dobrzycki, S. M. Spain, P. Rempala, M. R. Chin, B. T. King Quadrannulene: A Nonclassical Fullerene Fragment Angewandte Chemie International Edition, 49, 399-402 (2010) + cover page [paper selected as a „Hot Paper” by the Editor].
 23. A. J. Churchard, M. K. Cyranski, Ł. Dobrzycki, A. Budzianowski and W. Grochala Nickel macrocycles with complex hydrides—new avenues for hydrogen storage research Energy Environ. Sci., 3, 1973-1978 (2010)
 24. S. Schulz, S. Gondzik, D. Schuchmann, U. Westphal, L. Dobrzycki, R. Boese and S. Harder Reactions of dizincocene with sterically demanding bis(iminodi(phenyl)phosphorano)-methanes Chem. Commun., 46, 7757-7759 (2010)
 25. A. A. Hoser, Ł. Dobrzycki, M. J. Gutmann, and K. Woźniak Charge Densities of Two Polymorphs of Hydrated 1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene Hydrochloride—Similarities and Differences Crystal Growth & Design, 10 (12), 5092-5104 (2010)
 26. E. Pindelska, L. Dobrzycki, K. Wozniak, W. Kolodziejski Polymorphism of crystalline 4-amino-2-nitroacetanilide Crystal Growth & Design, 11 (6), 2074-2083 (2011)
 27. P. J. Leszczyński, A. Budzianowski, Ł. Dobrzycki, M. K. Cyrański, M. Derzsi and W. Grochala Thermal and chemical decomposition of di(pyrazine)silver(II) peroxydisulfate and unusual crystal structure of a Ag(I) by-product Dalton Trans. (2011), Advance Article
 28. M. T. Borowiec, V. P. Dyakonov, K. Wozniak, Ł. Dobrzycki, A. Majchrowski, E. Michalski, E. E. Zubov, E. N. Khatsko, T. Zayarnyuk, A. Szewczyk, M. U. Gutowska, A. I. Rykova, M. Baranski, V. Domukhovski, V. Shtyrkhunova, P. Iwanowski, J. Zmija, H. Szymczak Crystalline Structure of Potassium Holmium Double Tungstate Acta Phys. Pol. A., 119, 835-837 (2011)
 29. M. K. Cyrański, M. H. Jamróz, A. Ryguła, J. Cz. Dobrowolski, Ł. Dobrzycki, M. Baranska On Two Alizarin Polymorphs CrystEngComm, accepted (2012)
Last Updated on Friday, 18 May 2018 05:32  


We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information