Ogłoszenie o pracę na stanowisku technika

Stanowisko techniczne w projekcie Sonata Bis (Narodowe Centrum Nauki). Kierownik projektu: dr Maura Malińska.

Liczba dostępnych etatów: 1;

Niezbędne kwalifikacje kandydata/tki:

  • tytuł licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie chemii lub pokrewnych;
  • umiejętność pracy zespołowej i samodzielnej;
  • doskonałe umiejętności organizacji pracy

Dodatkowe kwalifikacje kandydata/tki:

  • doświadczenie w pracy w mokrym labolatorium,
  • doświadczenie w krystalizacji związków organicznych

Podstawowe obowiązki:

  • krystalizacja układów gość-gospodarz
  • pomiary isotermalnej kalorymetrii miareczkowej (po przeszkoleniu)
  • zarządzanie labolatorium
  • przygotowywane próbek do pomiarów rentgenowskich

Zgłoszenie powinno zawierać:

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na pełnym etacie. Praca od 1.07.2022 do 30.06.2027, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wynagrodzenia za pracę wynosi (brutto/brutto) 6 600 PLN miesięcznie.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 10.05.2022.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:mmalinska@chem.uw.edu.pl

Decyzja komisji konkursowej będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej/telefonicznie do 01.06.2022 r.