Projects for students

Contact:

dr Maura Malińska
tel.: +48 (22) 55 26 356
pok. 163-10, Pasteura 1
mailto:mmalinska@chem.uw.edu.pl

TytułOpis
Badania strukturalne nad pochodnymi katecholu
(licencjat)
Celem pracy jest krystalizacja i badanie rentgenowskie struktur pochodnych katecholu i wyznaczenie ich wzajemnej stabilności oraz morfologii w zależności od warunków krystalizacji w szczególności stopnia przesycenia roztworu krystalizacyjnego.
Struktura i konformacja p-tert-butylkaliks[6]arenu w solwatach.
(praca magisterska)
Kaliksareny to istotne makrocykle, używane w katalizie, oczyszczaniu i wielu innych dziedzinach chemii. Cząsteczki przyjmują kształt kielicha. p-tert-butylkaliks[6]arenu może przyjmować różne konformacje w zależności od właściwości cząsteczek użytych do krystalizacji. Cząsteczki z silnymi akceptorami wiązań wodorowych tworzą oddziaływania z kaliksarenem, który zmiania konformację na wyżej energetyczną. Obecnie zmiana konformacji została zaabsorwowana dla DMSO i pirydyny. Celem pracy jest wykralistozowanie nowych kompleksów z wyżej energetycznymi konformacjami i badanie mozliwych przejść fazowych.
Badania strukturalne i termodynamiczne nad rozpoznaniem molekularnym między cucurbit[7]urylem i pochodnymi 1-fenylopiperazyny.
(praca magisterska)
Celem pracy jest wyznaczenie zależności między entalpią i entropią wiązania pomiędzy cucurbit[7]urylem i pochodnymi 1-fenylopiperazyny a siłą niekowalencyjnych oddziaływań. W tym celu zostaną przeprowadzone badania strukturalne przy użyciu dyfrakcji rentgenowskiej, siła wiązania zostanie wyznaczone z badań izotermicznej kalorymetrii miareczkowej a energia oddziaływań z obliczeń metodami funkcjonału gęstości.