dr hab. Anna Makal

Contact:

dr Anna Makal
tel.: +48 (22) 55 26 769
pok. 209, Radiochemia
mailto:amakal@chem.uw.edu.pl

TytułOpis
Materiały o anomalnej ściśliwości na bazie kompleksów miedzi
(licencjat)
Ciała stałe najczęściej zwiększają swoją objętość wraz ze wzrostem temperatury, co związane jest ze zwiększeniem amplitud oscylacji atomów. Jeżeli w pewnym zakresie temperatur, pomimo wzrostu temperatury ciało stałe nie wykazuje rozszerzania w jednym lub dwóch kierunkach, mówimy o anomalnej rozszerzalności temperaturowej. Zjawisko jest stosunkowo rzadkie i ściśle powiązane z siłą kierunkami występowania oddziaływań w strukturze kryształu. Najczęściej pociąga za sobą inną właściwość mechaniczną, czyli anomalną ściśliwość pod zwiększonym ciśnieniem. Materiały krystaliczne wykazujące takie właściwości mogą być skutecznie wykorzystane m.in. do produkcji różnego rodzaju czujników.
Celem projektu jest wykonanie rekrystalizacji wybranego kompleksu miedzi(II) z prostą zasadą Schiffa kilkoma metodami (np.: odparowanie rozpuszczalników, dyfuzja par), wskazanie metody krystalizacji dającej kryształy najlepszej jakości, określenie struktury krystalicznej co najmniej jednej formy krystalicznej za pomocą metod dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego dla serii temperatur od 90K do 300K i sprawdzenie, czy wybrany kompleks wykazuje anomalną rozszerzalność temperaturową.
Przystosowanie celki diamentowej do pomiarów przewodnictwa monokryształów pod zwiększonym ciśnieniem
(praca inżynierska)
Przemiany fazowe półprzewodnik – przewodnik w ciele stałym mogą znaleźć szerokie zastosowania w budowie czujników w układach elektronicznych. Materiały do takich czujników wymagają jednak najpierw starannego przebadania z użyciem dedykowanych narzędzi. Powiązanie ich właściwości elektronicznych ze strukturą krystaliczną pozwala zrozumieć mechanizm przemiany i uzyskać nad nim większą kontrolę. Do badań wpływu ciśnienia na strukturę krystaliczną substancji metodami dyfrakcyjnymi stosuje się diamentowe komory ciśnieniowe.
Celem projektu jest dostosowanie diamentowej komory ciśnieniowej typu Merill-Basset, dostępnej w Pracowni Krystalochemii, do badania przewodnictwa próbek monokrystalicznych pod zwiększonym ciśnieniem. Zmodyfikowane urządzenie będzie wykorzystane do badania przemiany półprzewodnik – przewodnik, zachodzącej pod ciśnieniem w kryształach kompleksów złota(I) lub organicznych kompleksów z przeniesieniem ładunku na bazie TCNQ.
Materiały o anomalnej ściśliwości na bazie kompleksów miedzi
(praca magisterska)
Ciała stałe najczęściej zwiększają swoją objętość wraz ze wzrostem temperatury, co związane jest ze zwiększeniem amplitud oscylacji atomów. Jeżeli w pewnym zakresie temperatur, pomimo wzrostu temperatury ciało stałe nie wykazuje rozszerzania w jednym lub dwóch kierunkach, mówimy o anomalnej rozszerzalności temperaturowej. Zjawisko jest stosunkowo rzadkie i ściśle powiązane z siłą kierunkami występowania oddziaływań w strukturze kryształu. Najczęściej pociąga za sobą inną właściwość mechaniczną, czyli anomalną ściśliwość pod zwiększonym ciśnieniem. Materiały krystaliczne wykazujące takie właściwości mogą być skutecznie wykorzystane m.in. do produkcji różnego rodzaju czujników.
Celem projektu jest wykonanie rekrystalizacji wybranego kompleksu miedzi(II) z prostą zasadą Schiffa kilkoma metodami (np.: odparowanie rozpuszczalników, dyfuzja par), wskazanie metody krystalizacji dającej kryształy najlepszej jakości, określenie struktury krystalicznej co najmniej jednej formy krystalicznej za pomocą metod dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego dla serii temperatur od 90K do 300K
i sprawdzenie, czy wybrany kompleks wykazuje anomalną rozszerzalność temperaturową.